• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 431 12 33
  • lokalizacja
  • BiP

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Przedszola nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Adres platformy: http://epuap.gov.pl 

Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego. Formularz można znaleźć odnajdując w "katalogu usług" P11 Czerwionka-Leszczyny .

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Skrytka ePUAP: 

Uwaga!

  • W celu złożenia pisma (wniosku) do Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  • Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją". Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.
  • Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem lub za pomocą profilu zaufanego.
  • Co to jest profil zaufany i jak go wyrobić?
  • Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
  • Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.

Wysyłanie pisma ogólnego do Podmiotu - wyjaśnienia:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne 

 
do góry