• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 12 33
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/O Przedszkolu/Koncepcja pracy przedszkola/Wyciąg z Planu Pracy Dydaktyczno - Wychowawczej

Wyciąg z Planu Pracy Dydaktyczno - Wychowawczej

Wyciąg Planu Pracy Wychowawczo - Dydaktyczno - Opiekuńczego na rok szkolny 2021/2022

Cele ogólne:

Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw prospołecznych dzieci poprzez wychowanie do wartości i dbałości o ich bezpieczeństwo, umożliwia dzieciom poznanie podstaw technologii informatycznej oraz promuje zainteresowanie książką jako źródłem wiedzy i wzorem dobrych zachowań.

Cele szczegółowe:

 • dziecko zdobywa wiadomomości i umiejętności niezbędne do wszechstronnego rozwoju, umożliwiające podjęcie nauki szkolnej.
 • kieruje się zasadami dobrego wychowania, przestrzega zasad bezpieczeństwa i aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i najbliższego środowiska.
 • uczy się współodpowiedzialności za siebie i innych, współpracy, empati, tolerancji i szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
 • zdobywa umiejętności zastosowania komputera w nauce i zabawie.
 • jest zaciekawione czytelnictwem i literaturą dziecięcą poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach pracy z książką.

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021,
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.
do góry